PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

زنبور عسل و جیمز وب

برچسب:زنبور عسل و جیمز وب

زنبور عسل و جیمز وب

/pn-307/

پژوهشگران ناسا، مشکلات حمل آینه‌های تلسکوپ "جیمز وب" را با الهام از کندوی زنبور عسل حل می‌کنند. آینه جدیدی که باید در "تلسکوپ فضایی جیمز وب"(JWST) قرار گیرد، آن قدر بزرگ است که نمی‌توان آن را با موشک کنونی حمل کرد؛ به همین دلیل پژوهشگران سازنده جیمز وب تصمیم گرفتند این مشکل را با الهام از...

جستجو نتیجه ای نداشت.