PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ساخت کشتی هوایی

برچسب:ساخت کشتی هوایی

ساخت نخستین کشتی هوایی ایرانی - بام 1 و بام 2

/pn-337/

شرکت های زیادی در سراسر دنیا در حال توسعه ایده استفاده از کشتی های هوایی برای کاربردهای مختلف نظامی و غیرنظامی شامل مخابرات، حمل و نقل و نقشه برداری هستند؛ پژوهشگاه فضایی ایران نیز یکی از این نمونه ها را در دست طراحی دارد. پژوهشگاه فضایی ایران میزبان مراسم افتتاح چهارمین نشست تخصصی...

جستجو نتیجه ای نداشت.