PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سانحه سقوط هواپیما در یاسوج

برچسب:سانحه سقوط هواپیما در یاسوج

ابراز همدردی شرکت هواپیما سازی ATR

/pahpadha-news-pn-22/

ابراز همدردی شرکت هواپیما سازی ATR در طی سانحه سقوط هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت هواپیما سازی ATR با صدور پیامی با بازماندگان این سانحه دردناک ابراز هم دردی کرد.

جستجو نتیجه ای نداشت.