PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سایت های نظامی

برچسب:سایت های نظامی

دردسر گوگل به خاطر انتشار تصاویر ماهواره‌ای سایت‌های نظامی حساس بلژیک

/pn-159/

وزارت دفاع بلژیک گفته که از گوگل به خاطر استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سایت های نظامی حساس این کشوردر برنامه نقشه گوگل شکایت می‌کند. این وزارتخانه گفته که گوگل به درخواست‌های آن‌ها مبنی بر محو و کدر کردن تصاویر این محل‌ها از جمله پایگاه‌های هوایی و سایت‌های انرژی هسته‌ای توجهی نکرده است....

جستجو نتیجه ای نداشت.