PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سرنشینان جدید ایستگاه فضایی فردا عازم می شوند

برچسب:سرنشینان جدید ایستگاه فضایی فردا عازم می شوند

سرنشینان جدید ایستگاه فضایی فردا عازم می‌شوند

/pn-285/

به دنبال پایان یافتن مرحله آزمایش‌های مختلف فنی موشک سایوز اف.گ و پیکره‌بندی ناو کیهانی سایوز ام.اس-11 با این موشک در بایکونور، طبق یک رسم قدیمی این موشک و محموله آن ساختمان مونتاژ را سحرگاهان و قبل از طلوع آفتاب به مقصد میدان پرتاب ترک گفتند. پرتاب ناو کیهانی سایوز ام.اس- 11 بوسیله موشک...

جستجو نتیجه ای نداشت.