PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سفینه فضایی

برچسب:سفینه فضایی

سد شکنان

/pn-310/

این تصویر موقعیت کاوشگرهای ویجر ۱ و ویجر ۲ را نسبت به هلیوسفر (یک حباب محافظ که توسط خورشید ایجاد می‌شود و تا بعد از مدار پلوتو امتداد دارد) نشان می‌دهد. ویجر ۱ در سال ۲۰۱۲ از هلیوپوز یا لبۀ هلیوسفر عبور کرد. ویجر ۲ هنوز در هلیوشیث یا بخش خارجی هلیوسفر قرار دارد. کاوشگر ویجر ۲ ناسا که در...

جستجو نتیجه ای نداشت.