PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سلاح های کشتار جمعی

برچسب:سلاح های کشتار جمعی

تعهد آمریکا به عدم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در فضا

/pn-238/

دولت آمریکا به طور جدی از اصل عدم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در فضا حمایت می‌کند. این مطلب توسط مایکل پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مورد قصد واشنگتن برای ایجاد نیروهای فضایی مطرح شد. مایکل پنس که در کنفرانس نشریه سیاسی پولتیکو سخنرانی می‌کرد گفت: "ما از قرارداد حقوق فضایی دهه 60 که...

جستجو نتیجه ای نداشت.