PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سگ های گله

برچسب:سگ های گله

پهپادها سگ های گله را بازنشسته کردند

/flock-dogs/

پیشرفت فناوری، پای خود را به دامداری نیز باز کرده است و دامداران می‌توانند بسیاری از امور حتی وظایف سگ گله را ازطریق پهپادها انجام دهند. از آنجا که در چند سال اخیر، دامداران بیشتری شروع به استفاده از فناوری برای مزارع خود کرده‌اند، پهپاد جدیدی برای این منظور تولید شده‌ است. آدام کر، متخصص...

جستجو نتیجه ای نداشت.