PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شاخاب پارس

برچسب:شاخاب پارس

رونمایی از موشک «فاتح مبین» در ایران

/pn-55/

به گزارش پهپادها بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، نسل جدید موشک فاتح ۱۱۰ که «فاتح مبین» نام دارد، می‌تواند از تمامی موانع و سدهای ضدموشکی عبور کند و در همۀ ساعات شبانه‌روز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک، مواضع مد نظر را روی زمین و دریا تشخیص داده و هدف قرار دهد. این موشک نقطه‌زن زمینی و دریایی که...

برگزاری موفق دوره پهپادها، فرصت ها و تهدیدها ویژه ادارات و سازمانهای استان

/pahpadha-news-pn-59/

برگزاری موفق دوره پهپادها، فرصت ها و تهدیدها ویژه ادارات و سازمانهای استان برگزاری موفق دوره پهپادها، فرصت ها و تهدیدها ویژه ادارات و سازمانهای استان بوشهر با حمایت سازمان برنامه و استانداری برگزاری دوره نقشه برداری با پهپاد به همت شرکتهای مهارت گستر لیان و پایاترسیم 98 امین دوره کشوری...

جستجو نتیجه ای نداشت.