PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شارژ بیسیم

برچسب:شارژ بیسیم

پهپادها هم مجهز به شارژ بیسیم شدند

/pn-132/

یک شرکت روسی موفق به ابداع یک سیستم شارژ بی سیم برای استفاده در پهپادها شده که با استفاده از آن می توان در آن واحد چندین پهپاد را در حین پرواز شارژ کرد. این سیستم برای فعال شدن نیازمند فرود پهپادها هم نیست و می تواند دهها پهپاد را در آن واحد و در کنار هم شارژ کند. در حالی که برخی شرکت های...

جستجو نتیجه ای نداشت.