PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شرکت فضایی اسپیس ایکس SpaceX

برچسب:شرکت فضایی اسپیس ایکس SpaceX

جزئیات ساخت اولین شهر در مریخ

/pn-139/

از آنجا که "الون ماسک" موسس و مدیرعامل شرکت فضایی اسپیس ایکس(SpaceX) سودای احداث یک شهر را در سیاره مریخ در سر دارد، تلاش مهندسان این شرکت برای تحقق این رویا ادامه دارد. اخیرا اطلاعات زیادتری در مورد برخی از جزئیات پروژه به اشتراک گذاشته شده است. اینکه شکل کلی شهر و شرایط برای گروه اول از...

جستجو نتیجه ای نداشت.