PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شرکت نفت

برچسب:شرکت نفت

استفاده از پهپاد در شرکت نفت گچساران برای اولین بار در کشور

/pn-211/

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: از پهپاد در شرکت نفت و گاز گچساران برای اولین بار در ایران به غیر از بخش نظامی استفاده شد. هوشنگ صیدالی در آئین اجرای میدانی پرواز پهپاد چند منظوره در گچساران افزود: استفاده از پهپاد در نفت یک تکنولوژی جدید در این بخش محسوب می‌شود. وی بیان...

جستجو نتیجه ای نداشت.