PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ششمین دوره 5 روزه ساختار شناسی پهپاد

برچسب:ششمین دوره 5 روزه ساختار شناسی پهپاد

ششمین دوره 5 روزه ساختار شناسی، طراحی، مونتاژ وعیب یابی روباتهای پرنده (پهپاد)

/pahpadha-training-courses-ptc-20/

ششمین دوره 5 روزه ساختار شناسی، طراحی، مونتاژ وعیب یابی روباتهای پرنده (پهپاد) سرفصل های دوره: تشریح اصول طراحی، ساخت و عملکرد ربات پرنده (پهپاد)، کاربردهای پهپاد، سنجش گرها، دوربین ها و نقشه هوایی معرفی و راه اندازی انواع زیر سیستم های پهپاد، جانمایی و عملکرد آنها تشریح اصول هدایت و...

جستجو نتیجه ای نداشت.