PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شناسایی لکه نفتی توسط پهپادها

برچسب:شناسایی لکه نفتی توسط پهپادها

شناسایی لکه نفتی توسط پهپادها

/oil-spill-detection-by-drpnes/

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه هیچ خطری در خصوص نشت نفت آب‌های جاری خوزستان را تهدید نمی‌کند، گفت: روز گذشته اندک لکه‌های جزئی در اطراف تأسیسات نفتی اهواز ۳ و تملبه خانه شهید چمران بر روی آب مشاهده شد اما این لکه‌ها پراکنده بودند و به سرعت پاکسازی شدند. سعید کوتی در...

جستجو نتیجه ای نداشت.