PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شناسایی لکه های نفتی خوزستان توسط پهپادها

برچسب:شناسایی لکه های نفتی خوزستان توسط پهپادها

شناسایی لکه های نفتی خوزستان توسط پهپادها

/identification-of-oil-spills-in-khuzestan-by-drones/

طی روزهایی که دامنه سیل به استان خوزستان نیز کشیده شده است، از آنجا که خاک این استان با نفت گره خورده است، حاشیه‌ها و اخبار نفتی آن فراوان است. یکی از این اخبار وجود آلودگی‌های نفتی در سطح استان است که البته نفتی‌ها به آن پاسخ دادند. طی هفته جاری فیلمی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که از...

جستجو نتیجه ای نداشت.