PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شهر فرودگاهی

برچسب:شهر فرودگاهی

فراخوان جذب ایده جهت طراحی مفهومی و هویتی پایانه هوایی ایران

/pahpadha-imam-khomeini-airport/

فراخوان جذب ایده جهت طراحی مفهومی و هویتی پایانه هوایی ایران شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در راستای تجلی اندیشة ایران‌شهری، از این جهت حایز اهمیت است که نقطة آغاز و پایان سفر به سرزمین ایران است. این موضوع وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا مکانی را به عنوان پایانه اصلی مسافری هوایی کشور...

جستجو نتیجه ای نداشت.