PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شهر فضایی

برچسب:شهر فضایی

شهر فضایی ناسا بر فراز جو زهره

/pn-217/

در دهه 1950 «هایدن پلانه تاریوم» در موزه ملی تاریخ طبیعی آمریکا داستان ثبت‌نام برای انجام سفر توریستی به زهره را برپا کرد و این دقیقاً سال‌ها قبل از تأسیس کمپانی‌های فضایی بلو اوریجینز ، اسپیس ایکس و ویرجین گلکتیک بود. و امروز داستان رفتن به زهره یک گام به واقعیت نزدیک شده و آن را با عرضه...

جستجو نتیجه ای نداشت.