PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

شهید

برچسب:شهید

تسلیت شهادت سرهنگ مهدی دهقان یزدلی

/pahpadha-news-pn-47/

عروج ملکوتی چهارمین شهید ایرانی حمله تجاوزکارانه اسرائیل به پایگاه تیفور سوریه مستشار نظامی سرهنگ مهدی دهقان یزدلی، عضو یگان پهپاد نیروی هوافضای سپاه را بزرگ می داریم.

جستجو نتیجه ای نداشت.