PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

صدا و سیما

برچسب:صدا و سیما

گزارش صدا و سیمای البرز از دومین دوره ساماندهی پهپاد

/pahpadha-drone-reports/

گزارش زیبا و جامع صدا و سیمای البرز از دومین دوره ساماندهی پهپاد البرز در فرودگاه بین المللی پیام و آموزش مقررات هوایی و آزمون های خلبانی، با تقدیر و تشکر از سرپرست تیم خبری جناب ایل بیگی

جستجو نتیجه ای نداشت.