PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

صدور شناسنامه و پلاک برای شهاب سنگ ها

برچسب:صدور شناسنامه و پلاک برای شهاب سنگ ها

صدور شناسنامه و پلاک برای شهاب سنگ ها

/meteorites-registration/

در وضع اقتصادی نابسامان کنونی، این روزها خیلی‌ها که زمانی با گنج‌یاب راهی دشت و صحرا می‌شدند، با اندکی جستجو در اینترنت اطلاعاتی درباره شهاب‌سنگ‌ها کسب می‌کنند و راهی صحرا می‌شوند. هر سنگ سیاه با ظاهر عجیب و غریبی که پیدا کنند و ببینند آهن‌ربا را جذب خود می‌کند به خیال پیدا کردن سنگی قیمتی...

جستجو نتیجه ای نداشت.