PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

صدور مجوز واردات هواپیما

برچسب:صدور مجوز واردات هواپیما

صدور مجوز واردات هواپیما

/pn-391/

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز واردات تعدادی هواپیما به کشور از سوی این سازمان خبر داد و گفت: کانال مالی برای خرید این هواپیماها تعیین شده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیرا از تلاش برای خرید تعدادی هواپیمای جدید و توسعه ناوگان هوایی کشور خبر داده بود. در همین ارتباط علی...

جستجو نتیجه ای نداشت.