PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

صد و دومین دوره آموزشی پهپاد

برچسب:صد و دومین دوره آموزشی پهپاد

صد و دومین دوره پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی در همدان

/pahpadha-training-courses-ptc-24/

یکصدو ودومین دوره پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی سامانه های هوشمند بی سرنشین (پهپاد) در استان همدان اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت...

جستجو نتیجه ای نداشت.