PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

صنایع نفت و گاز منطقه انرژی پارس

برچسب:صنایع نفت و گاز منطقه انرژی پارس

اجلاس هماهنگی راهبردی تیم های حراستی، حفاظتی و ایمنی صنایع نفت و گاز

/pahpadha-news-pn-67/

اجلاس هماهنگی راهبردی تیم های حراستی، حفاظتی و ایمنی صنایع نفت و گاز منطقه انرژی پارس در توسعه استفاده از فناوریهای نوین هوایی به همراه گزارش موفقیتهای ممتاز یگان پهپاد عسلویه و جم، 5خرداد، حراست ارشد تقدیر حراست ارشد و مدیریت آموزش منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس از تلاش اتحادیه صنایع...

جستجو نتیجه ای نداشت.