PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

صنعت پهپادی

برچسب:صنعت پهپادی

چگونه پهپادها تا 5 سال آینده جهان را تغییر خواهند داد؟

/pn-97/

صنعت سریع‌السیر پهپاد منتظر سیاست‌های حکومتی یا هزینه کرد سرمایه‌گذاران نبوده و به شدت سرعت رشد خود را حفظ کرده است. براساس تحلیل اخیر BI Intelligence سرمایه‌گذاری روی صنایع پهپاد تا سال 2021 از رقم 12 میلیارد دلار فراتر خواهدرفت. توسعه سخت افزار و نرم افزار مرتبط با پهپاد و فهرست شدن...

جستجو نتیجه ای نداشت.