PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ضرورت های روزنامه نگاری پهپادی

برچسب:ضرورت های روزنامه نگاری پهپادی

روزنامه‌نگاری پهپادی

/pn-23/

روزنامه‌نگاری پهپادی نشست خبرنگاری با پهپاد در وزارت ارشاد با حضور مدیران واحدهای هوافضایی، دبیرکارگروه پهپاد، مسوولین مطبوعاتی، هنرمندان، اصحاب رسانه و خبرنگاران شاخص یادگیری مسائل فنی و استفاده راحت از پهپاد؛دو اصل مهم در روزنامه‌نگاری پهپادی: شفقنا رسانه- نشست تخصصی « روزنامه‌نگاری...

جستجو نتیجه ای نداشت.