PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

طراحی سیستم کنترل از راه دور جهانی برای پهپادها

برچسب:طراحی سیستم کنترل از راه دور جهانی برای پهپادها

طراحی سیستم کنترل از راه دور جهانی برای پهپادهای نظامی

/universal-remote-control-system-drones/

نیروی دریایی ارتش آمریکا یک سیستم کنترل از راه دور جهانی به نام رایتئون طراحی کرده که می‌توان از آن برای کنترل و هدایت تمامی پهپادها و دیگر پرنده‌های خودران بهره گرفت. نیواطلس: این سیستم برای صرفه جویی در وقت نظامیان و نیز استفاده بهینه از عرضه کشتی‌های جنگی طراحی شده است. سیستم یادشده...

جستجو نتیجه ای نداشت.