PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

طرح انهدام پهپادها با استفاده از امواج مایکروویو

برچسب:طرح انهدام پهپادها با استفاده از امواج مایکروویو

طرح انهدام پهپادها با استفاده از امواج مایکروویو

/pn-156/

ارتش آمریکا تصمیم دارد در ماموریت‌های آینده خود، برای مقابله با پهپادهای دشمن، از یک سیستم مجهز به امواج مایکروویو استفاده کند. ارتش آمریکا، برنامه جدیدی برای استفاده از پهپادهای مجهز به امواج مایکروویو دارد. این سازمان به تازگی تصمیم خود را مبنی بر به کار بردن یک سیستم مجهز به امواج...

جستجو نتیجه ای نداشت.