PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

طرح ناسا برای سفر های هوایی شهری

برچسب:طرح ناسا برای سفر های هوایی شهری

طرح ناسا برای سفر های هوایی شهری

/pahpadha-news-nasa-pn/

ناسا با ارائه طرحی برای سفرهای هوایی درون شهری در تلاش برای عملی کردن رویای حمل و نقل افراد و محموله‌های پستی بر فراز شلوغی خیابان‌ها است. اگر تصور می‌کنید که نتایج پژوهش‌های ناسا فقط در اکتشافات فضایی و سفر به کرات دیگر به کار می‌رود در اشتباهید! یکی از نمونه‌های اخیر فعالیت‌ ناسا در کره...

جستجو نتیجه ای نداشت.