PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

طلوع خورشید در مریخ

برچسب:طلوع خورشید در مریخ

طلوع خورشید در مریخ

/pahpadha-news-mars/

منظره طلوع خورشید در مریخ که مریخ‌نورد آپورچونیتی ۲۶ بهمن ۹۶ بعد از ۴۹۹۹ روز مریخی یا حدود ۵۱۳۶ روز زمینی حضور بر سطح سیاره سرخ ثبت کرد.

جستجو نتیجه ای نداشت.