PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

عسلویه

برچسب:عسلویه

برگزاری موفق دوره پهپادها، فرصت ها و تهدیدها ویژه ادارات و سازمانهای استان

/pahpadha-news-pn-59/

برگزاری موفق دوره پهپادها، فرصت ها و تهدیدها ویژه ادارات و سازمانهای استان برگزاری موفق دوره پهپادها، فرصت ها و تهدیدها ویژه ادارات و سازمانهای استان بوشهر با حمایت سازمان برنامه و استانداری برگزاری دوره نقشه برداری با پهپاد به همت شرکتهای مهارت گستر لیان و پایاترسیم 98 امین دوره کشوری...

نصب سامانه اخلالگر و جمر عملیاتی پهپادها در عسلویه

/pahpadha-news-pn-28/

همزمان با فعالیت شبانه روزی یگان کارگروه پهپاد در منطقه انرژی پارس (عسلویه و جم)، جهت پیشگیری از پروازهای فاقد مجوز تابلوهای پرواز پهپاد ممنوع در مناطق حساس نصب سامانه اخلالگر و جمر عملیاتی شد.

جستجو نتیجه ای نداشت.