PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

علت پدیده ماه گذرا چه می تواند باشد

برچسب:علت پدیده ماه گذرا چه می تواند باشد

علت پدیده ماه گذرا چه می‌تواند باشد؟

/transient-lunar/

از دهه ۱۹۵۰، دانشمندان متوجه پدیده‌ای به نام "ماه گذرا" (transient lunar) شده‌اند که طی این پدیده، می‌توان حضور برخی نورهای چشمک زن را بر روی سطح ماه مشاهده کرد. تک تایمز: این پدیده چند بار در هفته رخ می‌دهد و گاهاً چند ساعت طول می‌کشد. تاکنون نظریه‌های متعددی درباره علت رخداد این پدیده...

جستجو نتیجه ای نداشت.