PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

فالکون 9 امشب هت تریک می کند

برچسب:فالکون 9 امشب هت تریک می کند

فالکون 9 امشب "هت‌تریک" می‌کند

/spacex/

شرکت اسپیس‌ایکس قصد دارد امشب برای اولین بار، سومین پرتاب متوالی موشک فالکون 9 را انجام دهد تا چند رکورد را با این کار بشکند. انگجت: شرکت فضایی اسپیس‌ایکس( SpaceX ) با استفاده مجدد از یک موشک غریبه نیست، اما تاکنون هیچ گاه فالکون 9 را بیش از دو بار متوالی پرتاب نکرده است. این شرکت فضایی...

جستجو نتیجه ای نداشت.