PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

فرودگاه بجنورد

برچسب:فرودگاه بجنورد

آغاز فعاليت نخستین ايرتاکسی کشور در فرودگاه بجنورد

/pahpadha-news-air-taxi/

مونتاژ و بهره برادری از دو فروند هواپیمای جدید که قرار است به عنوان ناکسی هوایی در فرودگاه بجنورد فعالیت کنند. این هواپیما ها در مرکز آموزشی فراسپهر ایرانیان به بهره برداری رسیده اند. سید مهدی رزاز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این 2 فروند هواپیما از کشور ایتالیا خریداری شده و...

جستجو نتیجه ای نداشت.