PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

فناوری های نوین

برچسب:فناوری های نوین

برگزاری دوره آموزشی فناوری های نوین هوافضایی، ماهواره ها و پهپاد در کشاورزی

/pn-356/

نمایندگی فعال کارگروه پهپاد در استان گلستان و موسسه تحقیقات پنبه کشور به عنوان قطب تحقیقات پنبه در کشور، اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی با محوریت فناوری های نوین هوافضایی و کاربرد ماهواره ها و پهپاد در کشاورزی دقیق و سمپاشی هوایی ، برگزار نمودند. در ابتدای جلسه مفاهیم سنج از راه دور و...

از دور زمین چه شکلی است

/education-and-knowledge/

از دور زمین چه شکلی است وقتی از دور به جسمی نگاه کنیم به راحتی می‌توانیم یک تصویر کلی و مفید از جسم برای خود داشته باشیم. این کاری است که فناوری سنجش از دور سعی می‌کند انجام دهد تا ما بتوانیم از زمین و محیط اطرافمان که خود روی آن زندگی می‌کنیم آگاهی پیدا کنیم. این فناوری در ابتدا شاید یک...

جستجو نتیجه ای نداشت.