PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

قاصدک

برچسب:قاصدک

کشف راز پرواز قاصدک ها برای تولید پهپاد

/pn-227/

دانه های قاصدک یکی از شگفتی های عالم خلقت هستند که می توانند در صورت وزیدن باد بیش از یک کیلومتر هم سفر کنند. محققان دانشگاه ادینبورگ قصد دارند پهپادهایی را بر همین اساس طراحی کنند. نیواطلس:، شیوه پرواز و حرکت قاصدک ها در طبیعت خاص و منحصر به فرد است و علت جابجایی قابل توجه آنها در باد...

جستجو نتیجه ای نداشت.