PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

قطب جنوب

برچسب:قطب جنوب

پهپادها نقشه زیر آبی قطب جنوب را تهیه می کنند

/pn-188/

دانشمندان در تلاش هستند با استفاده از ۷ پهپاد و به حرکت درآوردن آنها در زیر یخ های قطب جنوب با صرف یک سال وقت نقشه ای جامع از کف اقیانوس و آخرین وضعیت آن تهیه کنند. فیوچریسم: گرم شدن کره زمین که منجر به ذوب شدن یخ های قطبی و بالاآمدن سطح آب اقیانوس ها شده، نگرانی های جدی برای دانشمندان به...

کشف یک کلونی بزرگ پنگوئن ها در قطب جنوب توسط پهپادها و ماهواره ها

/pahpadha-news-pn-44/

کشف یک کلونی بزرگ پنگوئن ها در قطب جنوب توسط پهپادها و ماهواره ها تصاویر ماهواره ای و یهپادها موفق به کشف حدود 1.5 میلیون پنگوئن آدرسی که در جزایر خطرناک زندگی می کنند، شدند. یکی از دو گونه ای که زیستگاه آنها نیاز به یخ دارد. پس از چندین سال آماده سازی، گروهی از محققان که در سال 2015 به...

جستجو نتیجه ای نداشت.