PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

قمر زحل

برچسب:قمر زحل

آخرین نگاه “کاسینی” به دریاچه‌های قطبی “تایتان”

/pn-138/

ناسا آخرین تصویر گرفته‌شده توسط فضاپیمای کاسینی را در حالی که به دریاچه‌های قطب شمال بزرگترین قمر زحل نگاه می‌کرده است، منتشر کرد. ناسا به تازگی یک تصویر جدید از کاوشگر “کاسینی”( Cassini ) که حدود یک سال پیش در اتمسفر زحل سوخت، منتشر کرده که دریاچه‌های قطب شمال “تایتان”، بزرگترین قمر سیاره...

جستجو نتیجه ای نداشت.