PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

قوانین و مقررات پهپادها در ایران

برچسب:قوانین و مقررات پهپادها در ایران

قوانین و مقررات پهپادها در فرانسه

/france-001/

قوانین و مقررات پهپادها در فرانسه سال گذشته مقامات اجرایی هوانوردی فرانسه در گفت و گو با CNIL (کمیته ی ملی تجارت و تکنولوژی اطلاعات) در نامه ای مبنی بر پرواز پهپادهای غیرنظامی (UAV)، (UAS) و (RPCA) به کمیته ی تولید کنندگان پهپاد های غیر نظامی و کمیته ی طراحان حرفه ای هوانوردی به مصرف...

برخی از قوانین، بایدها و نبایدهای پهپادها در ایران

/iran-001/

برخی از قوانین، بایدها و نبایدهای پهپادها در ایران قوانین پرواز پهپادها در ایران کن نیوز- با توجه به توسعه روز افزون و رشد چشمگیر پهپاد ها و ربات های پرنده غیر نظامی در جهان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ایجاد توسعه اقتصاد دانش...

جستجو نتیجه ای نداشت.