PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

قوانین و مقررات پهپادها در فرانسه

برچسب:قوانین و مقررات پهپادها در فرانسه

قوانین و مقررات پهپادها در فرانسه

/france-001/

قوانین و مقررات پهپادها در فرانسه سال گذشته مقامات اجرایی هوانوردی فرانسه در گفت و گو با CNIL (کمیته ی ملی تجارت و تکنولوژی اطلاعات) در نامه ای مبنی بر پرواز پهپادهای غیرنظامی (UAV)، (UAS) و (RPCA) به کمیته ی تولید کنندگان پهپاد های غیر نظامی و کمیته ی طراحان حرفه ای هوانوردی به مصرف...

جستجو نتیجه ای نداشت.