PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

قوانین و مقررات پهپاد های غیر نظامی در آمریکا

برچسب:قوانین و مقررات پهپاد های غیر نظامی در آمریکا

قوانین و مقررات مربوط به پهپاد های غیر نظامی در آمریکا

/usa-001/

قوانین و مقررات مربوط به پهپاد های غیر نظامی در آمریکا مقامات اجرایی هوانوردی در امریکا، (FEDERAL AVIATION AMINISTRATION) مجموعه قوانیني مرتبط با عملیات پروازی پهپادهای غیر نظامی در محیط های عمومی را طراحی کرد که بخش ۱۰۷CFR14،FAA قابل دسترسی است . قوانین ان به شرح زیر است: کاربر استفاده...

جستجو نتیجه ای نداشت.