PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

لاکهیدمارتین جنگنده F 16V Block 70 با نام F 21 به

برچسب:لاکهیدمارتین جنگنده F 16V Block 70 با نام F 21 به

لاکهیدمارتین جنگنده F-16V Block 70 با نام F-21 به هند پیشنهاد کرد

/pn-392/

لاکهیدمارتین با بازنگری در طراحی جنگنده F-16V Block 70، آن را با نام F-21 به هند پیشنهاد کرده است. لاکهیدمارتین می‌گوید F-21 برای تامین نیازمندیهای هند طراحی شده است، این هواپیما با همکاری صنایع سامانه‌های پیشرفته تاتا در هند و برای هند تولید خواهد شد. جنگنده F-21 تفاوتهای منحصربفردی نسبت...

جستجو نتیجه ای نداشت.