PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ماهواره آئلوس شهریار بادها

برچسب:ماهواره آئلوس شهریار بادها

ماهواره «آئلوس»، شهریار بادها

/aeolus-2/

دانشمندان مرکز فضایی‌ آندویا روی ماهواره جدید موسوم به «آئلوس»‌ Aeolus کار می‌کنند که برای اولین بار به مدار زمین فرستاده شده و سرعت و جهت وزش باد را در سطح زمین اندازه‌می‌گیرد. دانشمند نروژی مشغول کار روی کالیبراسیون و صحت اندازه گیری های این ماهواره هستند. ماهواره «آئلوس»، شهریار بادها...

جستجو نتیجه ای نداشت.