PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ماه مصنوعی

برچسب:ماه مصنوعی

وقتی چینی ها ماه مصنوعی هم تولید می کنند

/pn-223/

یک ماه مصنوعی به کمک ماه واقعی برای روشن نگه داشتن شب‌های چنگدو خواهد شتافت صنعت فضایی چین در حال آماده شدن برای پرتاب اولین ماه مصنوعی به فضا است تا آسمان شب را نورانی کند. یک شرکت چینی گفته است هدف از ارسال ماه مصنوعی به فضا، روشن‌تر کردن شب برای کاستن از هزینه‌هاست. به نوشته روزنامه...

جستجو نتیجه ای نداشت.