PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مبارزه با بیماریها توسط پهپادها

برچسب:مبارزه با بیماریها توسط پهپادها

سمپاشی کلزا علیه بیماری اسکلروتینیا توسط پهپادها

/pahpadha-agriculture-aerial-applications-and-aerial-liquid-spraying-2/

سمپاشی کلزا علیه بیماری اسکلروتینیا توسط پهپاد در روستای دلمرز بخش گهرباران شهرستان میاندورود توسط نمایندگان کارگروه پهپاد در مازندران (Caspian Sky) بیماری اسکلروتینیا یا پوسیدگی سفید ساقه کلزا علائم و مشخصات بیماری : بیماری معمولا در مرحله شروع گلدهی روی ساقه ها ظاهر می گردد . آلودگی...

جستجو نتیجه ای نداشت.