PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مجلس شورای اسلامی

برچسب:مجلس شورای اسلامی

دیدار مهندس سعیدی با دکتر پاپی زاده نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس

/pn-2/

دیدار مهندس سعیدی به همراه جمعی از نمایندگان کارگروه پهپاد در خوزستان با دکتر پاپی زاده نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص پهپادهای کشاورزی دقیق و مکانیزه

نامه مهم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورد سانحه ATR

/pahpadha-news-pn-36/

متن نامه مهم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورد سانحه هواپیمای ATR خط هوایی آسمان پرواز تهران-یاسوج و حواشی آن

جستجو نتیجه ای نداشت.