PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

محکومیت اقدام فرانسه در استرداد مهندس ایرانی مبتکر

برچسب:محکومیت اقدام فرانسه در استرداد مهندس ایرانی مبتکر

محکومیت اقدام فرانسه در استرداد مهندس ایرانی مبتکر رادارهای موج میلیمتری جهت رصد و مقابله با پهپادها

/millimeter-wave-radar-to-monitor-drones/

محکومیت اقدام فرانسه در استرداد مهندس ایرانی مبتکر رادارهای موج میلیمتری جهت رصد و مقابله با پهپادها مرکزغیردولتی ساماندهی پهپادهای غیر نظامی کشور به همراه شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه هوافضا و پهپاد اقدام یک دادگاه فرانسوی را برای استرداد یک مهندس ایرانی بازداشت‌شده به آمریکا را در...

جستجو نتیجه ای نداشت.