PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مزیتهای آریان 6 نسبت به اعضای سابق خانواده موشکهای

برچسب:مزیتهای آریان 6 نسبت به اعضای سابق خانواده موشکهای

بلندپروازیهای صنعت هوا فضای اروپا در ساخت سکوی پرتاب موشک آریان ۶

/pn-44/

بلندپروازیهای صنعت هوا فضای اروپا در ساخت سکوی پرتاب موشک آریان ۶ سکوی پرتاب موشک آریان ۶ اروپا در پایگاه فضایی گویان ساخته می شود و این موشک قرار است ژوییه سال ۲۰۲۰ به فضا فرستاده شود. آریان ۶ نسبت به سایر اعضای خانوده موشکهای آریان برتریهایی دارد. مثلا هزینه ساخت و پرتاب آن ارزان تر است...

جستجو نتیجه ای نداشت.