PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مشارکت پهپادها در پروژه های نفت و گاز

برچسب:مشارکت پهپادها در پروژه های نفت و گاز

مشارکت پهپادها در پروژه های نفت و گاز

/pn-339/

تاسیسات نفتی شهرستان گچساران مشهور به بام نفت که قلب تپنده اقتصاد ایران محسوب می شود سالیانی است با تکیه بر توان متخصصان داخلی و بهره وری از ظرفیت های مختلف بومی در مدار اقتصاد مقاومتی به سوی خودکفایی به پیش می رود. به گزارش ایرنا، تعمیر و ساخت 80 درصد از قطعات مورد نیاز به دست متخصصان...

جستجو نتیجه ای نداشت.