PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مشاهده خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در آسمان ایران

برچسب:مشاهده خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در آسمان ایران

مشاهده خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در آسمان ایران

/moon-eclipse-sun-eclipse/

بعد از یک خورشید گرفتگی که از آسمان ایران قابل مشاهده نیست، ماه گرفتگی در بامداد ۲۶ تیرماه رخ خواهد داد که در سراسر ایران قابل رؤیت است. مهندس عتیقی در این باره گفت: حدود ۲۴ روز دیگر و دو هفته بعد از خورشیدگرفتگی کامل ۱۱ تیر، ماه گرفتگی جزئی در بامداد چهارشنبه ۲۶ تیرماه رخ خواهد داد. وی...

جستجو نتیجه ای نداشت.