PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مقابله با پهپادها

برچسب:مقابله با پهپادها

جمر - سلاح هایی برای مقابله با پهپاد

/jammer/

پهپاد یا پرنده هدایت پذیر از راه دور نوعی وسیله هوایی بدون سرنشین است که برای ماموریت های مختلف از جمله عملیات های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی به منظور مقابله با این دسته از تجهیزات بدون سرنشین، روش های مختلفی پیشنهاد شده است که یکی از به روز ترین آنها بهره برداری از تفنگ های...

جستجو نتیجه ای نداشت.